བླ་མའི་ལས་བྱང་ལེའུ་བརྒྱད་དང་མ་ནི་རྣམས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་རེའུ་མིག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S879

ཉར་ཚགས།

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན།

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-13b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

བཀོད་པ།

  • Lines per folio: table with 4 rows of musical notations
  • Annotations to the text: with annotations

མཇུག་བྱང་།

- no colophon Ⓢ

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

- musical notations for the བླ་མ་གསང་འདུས། (གསང་འདུས་ལེའུ་བརྒྱད་པ།) Ⓢ

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།