ཀུན་མཁྱེན་མུ་སྲད་པ་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1332

ཉར་ཚགས།

ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: 005424(5)

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-11b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

formerly Cultural Palace of Minorities (Beijing)

བཀོད་པ།

  • Lines per folio: 7 lines

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།