{ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་}༎ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས༎ ངོ་མཚར་སྣང་བ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3277

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-61a?

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

དཔེ་དང་དེབ་ཚད།

44x8 cm (paper)

ཟུར་མཆན།

text holding of དགའ་ལྡན་རབ་བརྟན་གླིང་། (སོག་རྫོང་རོང་པོ་རབ་བརྟན་དགོན་དགའ་ལྡན་རབ་བརྟན་གླིང་དུ་བཞུགས་སོ།) nag chu sa khul gyi gna' dpe'i dpar mdzod [2017] (p. 151)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།