རྡོ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2467

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

title acc. to bod kyi lo rgyus dpe tho [2000] (p. 238, no. 1187)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།