ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012.
saM bho Ta'i dbon brgyud dpe tshogs/, vol. 7|ja

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S519

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

154pp.

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

རྫོང་པའི་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།