ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1548

ཉར་ཚགས།

ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: 002655(2)

འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: phyi ra 173

བོད་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: 13773

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-63b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (པར་མ།)

ཟུར་མཆན།

formerly Cultural Palace of Minorities (Beijing)

བཀོད་པ།

  • On title folio: འབྲས་སྤུངས། cat. no. ཕྱི་ར་༡༧༣

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།