ནག་འགྲེལ་གྱི་བཤད་པ།་

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S5932

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

title acc. to a mes zhabs thob yig [2012] (vol. 2, p. 93.5-6)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།