རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་འགྲོ་བའི་མེ་ལོང་།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S880

ཉར་ཚགས།

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན།

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-4a

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

བཀོད་པ།

  • Lines per folio: table with 4 rows of musical notations
  • Annotations to the text: with annotations

མཇུག་བྱང་།

- no colophon Ⓢ

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

- musical notations of two ritual texts authored by གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ། (1432–1496), i.e. a thread-cross ritual entitled མཉན་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་ཐུགས་དམ་མདོས་ཀྱི་བསྐང་བའི་ཆོ་ག། (cf. Fermer 2010 (p. 250, cat. no. 120), and a peaceful torma ritual for the Four-faced Mahākāla entitled དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་མ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བ།, Fermer 2010 (pp. 228f., cat. nos. 59, 60)

དཀར་ཅག / ས་བཅད།

The text has two sections:

1. མདོས་ཆོག་གི་དབྱངས།, ff. 1b-3b
2. གཏོར་མ་ཞི་དྲག་ལ་དགོས་པའི་དབྱངས།, ff. 3b-4a

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།