གླེགས་བམ་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S901

ཉར་ཚགས།

ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-7a

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

  • entry holds multiple texts, cf. outline Ⓢ; text kept together with the rgyal chen gling dkar chag [ms]

བཀོད་པ།

  • Lines per folio: 8; long leaves

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

  1. གླེགས་བམ་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། མི་གསལ། , ff. 1a1-3a4 [on ཕར་ཕྱིན]
  2. གཟུངས་འབུམ་དཀར་ཆག་དཔལ་ཀུན་བཟང་རྩེ་པའི་གསུང་། ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། (1417–1487), ff. 3a4-4b5
  3. རྗེ་བཙུན་ས་ར་ཧ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན། མི་གསལ། , ff. 4b5-5b3
  4. དཔལ་ལྡན་བི་རུ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ་མོ། མི་གསལ། , ff. 5b3-7a7

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།