རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞེ་དགུ་མའི། ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་རབ་མཆོག་བཞུགས། གོང་དཀར་ལུགས་ལག་ལེན་མ་ཡིན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S963

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-9a

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

- authorship uncertain Ⓢ

བཀོད་པ།

  • Lines per folio: 6
  • Annotations to the text: with annotations

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།