གུར་གྱི་མངོན་རྟོགས་དང་། གར་ཡིག་ཀུན་བཟང་རོལ་བ་གཉིས་ལ་སྔགས་འགྲོལ་སོགས་གསུང་མཆན་ཞིབ་པ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3559

དཔེ་གཞི།

མཚན་བྱང་གཙོ།

ཟུར་མཆན།

title according to gong dkar ba rnam thar I_A [2001] (p. 159) gong dkar ba rnam thar I_B1 [xyl] (f. 48a); title represents two separate texts Ⓢ

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

Detailed explanatory annotations which contains the decoding/transcription of mantras (སྔགས་འགྲོལ།), etc. found in [བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། (1312–1375)'s] གུར་གྱི་མངོན་རྟོགས། and གར་ཡིག་ཀུན་བཟང་རོལ་བ།, i.e. rdo rje glu gar gyi bshad pa [mst] Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།