སྐྱེས་བུ། (154)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

✶ 1349 ✝ 1425

དམ་ཆོས་གླིང་པ་བླ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ།

~ 16th cent.

དོན་ཆོས་རྗེ།

~ 15th cent.

བདག་ཆེན་རྒྱ་གར་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

✶ 1436 ✝ 1494

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

✶ 1729 ✝ 1783

བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ།

✶ 15th cent.

མདོ་ཁམས་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

~ early 16th cent. ?

རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་དབང་ཕྱུག

~ 17th/18th cent.

རྡོ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

གནས་བརྟན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པ།

~ 15th cent.

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

~ 15th cent.

སྣུབས་བན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།

པཎ་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ།

~ 16th cent.

པཎ་ཆེན་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས།

✶ 1410 ✝ 1478/1479

པཎ་ཆེན་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས།

~ fl. 15th cent.

དཔལ་འབྱོར་གླིང་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

~ fl. 17th cent.

དཔལ་གསང་བ་སྦྱིན།

ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།

✶ 1878 ✝ 1941

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

✶ 1235 ✝ 1280

བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

~ mid-1300s

བོ་དོང་དགེ་ལེགས་བཟང་པོ།

✶ sa mo glang /; 1349 ✝ 1409

བྱང་ཆུབ་རྩེ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

~ fl. 17th cent.

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་འབྱུང་གནས།

~ mid-17th cent.

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས།

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ།