སྐྱེས་བུ། (193)

ངག་དབང་མི་ཕམ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ།

~ fl. early 20th cent.

ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།

✶ chu pho khyi/byi?; 1792/1802? ✝ lcags mo glang; 1841?

ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ།

✶ 1497 ✝ 1557

མངའ་རིས་བླ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ།

✶ 1371 ✝ 1439

སྔགས་འཆང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

~ 15th cent.

སྔགས་འཆང་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས།

~ 16th cent.

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

✶ 1306 ✝ 1389

ལྕགས་ཐང་རབ་འབྱམས་པ་བྱམས་པ་བསོད་ནམས།

✶ shing rta lo/; 1474 ✝ lcags byi lo/; 1540

ལྕང་ལོ་ཅན་པ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན།

✶ 15th cent.

ཆ་རྒན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན།

~ fl. late 12th/early 13th cent.

ཆོས་རྗེ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་།

✶ chu pho 'brug; 1352 ✝ shing pho stag; 1434

ཆོས་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་འབྱོར།

~ 15th/16th cent.

ཆོས་རྗེ་ཐོད་དཀར་བ།

~ 17th cent.

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

~ 14/15th cent.

ཆོས་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

~ 15th cent.

ཆོས་མཛད་བདེ་ལེགས།

~ 20th cent.

ཆོས་མཛད་རྣམ་རིན་པ།

~ 17th cent.

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

~ 14th cent.

ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

✶ 1575 ✝ 1634

འཇམ་དཔལ་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

✶ 1928 ✝ 1959

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

✶ 20th cent.

འཇམ་དབྱངས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

~ 16th cent.

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་འོད་ཟེར།

རྗེ་ཤ་ལུང་པ།