སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་དཔལ་རྩེ་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་གསུམ་གྱི་ཐིག་རྩ་ལ་གསུང་མཆན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3577

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

Explanatory annotations on the thig rtsa-manual explaining the outlining of the maṇḍalas for three [texts] composed by ཤར་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། (1404–1473), namely [rDo rje] rtse mo (Vajraśikhara), rNam snang mngon byang (Vairocanābhisambodhi) and …? (a third deity seems to be missing here). Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།